สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน
    นักศึกษาดูรายละเอียดการลงทะเบียนและชำระเงิน
    http://trang.rmutsv.ac.th/regis/sites/trang.rmutsv.ac.th.regis/files/data/76/calender_regis603.pdf (copy ลิงค์ เพื่อไปเปิดในเว็บนะคะ)
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน