เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    ภาคเรียน 1/2565 ชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
    นักศึกษาจะต้องปฏิบัติตาม "ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนและชําระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2565" ตามลิงค์ https://kuza.me/Bz8Ii
    หากมีข้อสงสัย (พี่อ้อย 0853804404,พี่ปุ๊ก 0884503537)
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน