เว็บทะเบียน             รายชื่อ นศ.ลงทะเบียน             ระบบขอเอกสารออนไลน์ ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง
    ระบบขอคำปรึกษาด้วยเสียง ได้ที่ https://reg.rmutsv.ac.th/sos
    ตรวจสอบการลงทะเบียนและการชำระเงิน ตามลิงค์
    http://trang.rmutsv.ac.th/regis/sites/trang.rmutsv.ac.th.regis/files/data/76/calender.regis632.pdf
ลงชื่อเข้าใช้งานระบบ
ระดับปริญญาตรี วิทยาเขตตรัง
ชื่อผู้ใช้งาน (s1554041700XX)
รหัสผ่าน